Kontakt Damkier køreskole i aalborg
Damkiers.dk  - Nordjyllands kørskole
Tilbage til forsiden Se damkiers hold Damkiers teorilokaler Priser hos Aalborg køreskole Se damkiers biler Få kørekort Spørgsmål Vdr kørekort

Her finder du en liste over ofte stillede spørgsmål vedrørende kørekort. Vi opdaterer løbende listen med svar på spørgsmål, som vi modtager fra vores elever.
* Hvornår kan jeg begynde at
tage kørekort?
3 måneder før du fylder 18 år.

*

Hvor lang tid tager det at
erhverve sig kørekort?

Det er forskelligt, men de fleste 18 årige bruger ca. 3 måneder ved det almindelige forløb. Ved
det koncentrerede forløb tager det ca. 1 måned alt efter om der er ventetider på prøver.
* Hvilken køreskole skal jeg vælge?
Du bør vælge en køreskole, der er medlem af en lokalforening tilsluttet Dansk Kørelærer-Union.
Det er din garanti. Desuden er det vigtigt at køreskolen overholder de pr. 1/7-1999 ikrafttrådte
ændringer til kørekortbekendtgørelsen. Det betyder at du skal sikre dig, at køreskolen har en
lektionsplan, der er i overenstemmelse med reglerne.
* Hvor foregår teoriprøven?
Normalt foregår teoriprøven hos politiet i specielle prøvelokaler, men nogle steder i provinsen
har politiet lejet kørelærernes teorilokaler til prøvelokale.
* Hvordan forløber en teoriprøve?
Teoriprøven er en skriftlig prøve, hvor du sammen med 10-14 andre elever får vist 25 forskellige
dias-billeder på en stor billedskærm. Til hvert billede er der indtalt et spørgsmål samt 2-4
svarmuligheder, hvor du skal sætte kryds i ja rubrikken, hvis svaret er i overensstemmelse med,
hvad du selv vil gøre, ellers skal der sættes kryds i nej rubrikkerne. Dansk Kørelærer-Union har
fremstillet cd-rom'er med evaluerende teoriprøver, så du kan sidde hjemme og øve dig, inden den
rigtige teoriprøve. Du kan afprøve din viden på http://www.trafiktesten.dk, hvor der er mulighed for
en gratis on-line teoriprøve.
* Hvor mange fejl må jeg have til
teoriprøven?

Du må højest have fejl i 5 billeder for at bestå teoriprøven. Principelt skulle prøven naturligvis være
fejlfri, men der er givet mulighed for at bestå med de fem fejl, fordi det kan være, man misforstår et spørgsmål, eller man kan blive forstyrret af et eller andet under prøven, da man jo ikke
er alene i lokalet.
* Hvornår kan jeg gå til teoriprøve?
Du kan tidligst aflægge teoriprøven 1 måned før du fylder 18 år.
* Hvilken bil skal jeg køre i til
køreprøven?

Den praktiske køreprøve aflægges i skolebilen, altså den bil, du har øvet dig i og kender.
* Hvor foregår den praktiske
køreprøve?

Den praktiske køreprøve kan være en prøve i bykørsel eller landevejskørsel, eller måske en
kombination af begge dele, det vides først, når prøven er afviklet. Den praktiske køreprøve
aflægges, ligesom teoriprøven, for politiet.
* Hvordan forløber den praktiske
køreprøve?

Den praktiske køreprøve har normalt en varighed af 30-45 minutter, hvor en
køreprøvesagkyndig (politiassistent) indtager kørelærerens plads og derfra iagttager elevens
færdigheder i at køre bilen sikkert gennem trafikken. Formålet med køreprøven er, at den
prøvesagkyndige skal bedømme, om aspiranten har erhvervet de kundskaber og færdigheder og
den adfærd, der er fastsat som mål for køreuddannelsen, og som er en betingelse for at få
udstedt kørekort. Prøven indledes med en kontrol af aspirantens identitet
(husk pas eller dåbsattest), samt normalt en undersøgelse af køretøjets udstyr.
* Hvornår kan jeg komme til praktisk køreprøve?
Du kan først blive meldt til den praktiske prøve, når teoriprøven er bestået, og du kan tidligst
aflægge prøve på din 18 års fødselsdag.
* Hvordan generhverver jeg mit
kørekort?

Har kørekortet været frakendt, skal det generhverves, før et nyt kan udstedes. Man skal op til
en ny køreprøve, d.v.s. aflægge og bestå, både en teori- og praktisk prøve. Undervisningen må
dog tidligst påbegyndes 3 måneder før frakendelsestidens udløb.
* Skal jeg på et køreteknisk kursus?
Ja, hvis du skal erhverve kørekort for første gang, er det obligatorisk med et kursus på et
køreteknisk anlæg. Efter de indledende øvelser på den lukkede øvelsesplads (kravlegården),
fortsætter de praktiske øvelser på almindelig gade og vej, og skal afsluttes med et kursus i
køreteknik på et godkendt køreteknisk anlæg. Tidsforbrug ca. 4 timer.
* Kan mit udenlandske kørekort
ombyttes i Danmark?

Udenlandske kørekort kan ombyttes i Danmark, hvis de er erhvervet i et land, hvor
uddannelseskravene er nogenlunde på højde med de danske krav. Er der tvivl om dette,
kan myndighederne kræve, at den pågældende aflægger og består en kontrollerende prøve først.
* Hvad er en kontrollerende prøve?
En kontrollerende køreprøve er en ganske almindelig teoretisk og praktisk køreprøve i
lighed med den, der aflægges af personer, der ikke tidligere har haft kørekort.
* Skal jeg på manøvrebane
(kravlegård)?

Den teoretiske og praktiske undervisning skal være integreret, dvs. at du umiddelbart efter en
teorilektion skal gennemgå de samme regler i en praktisk kørelektion. Den praktiske undervisning
skal starte på en godkendt lukket øvelsesplads, hvor du befinder dig alene i bilen og gennemfører
en række nærmere beskrevne øvelser. Tidsforbruget på den lukkede øvelsesplads vil normalt
være fra 3 til 5 timer.
Aalborg Køreskole - Danmarksgade 5 - 9000 Aalborg - Tlf: 98124093

 

Tilbage til forsiden